Afscheid van onze oude app! Om volop van onze diensten te genieten, download Yellowbrick Parking op de App Store of de Play Store. 🚗✨

 

Reglement Yellowbrick Parking Wedstrijd

Artikel 1: Presentatie van de Wedstrijd

De wedstrijd “Welkom bij Yellowbrick Parking” wordt georganiseerd door Yellowbrick S.A., een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen aan Rue François Joseph Navez 78-86, 1000 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BCE 0534.817.220. Hierna aangeduid als “de Organisator”.

Artikel 2: Deelname

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten gebruikers:

Elke uitgevoerde transactie geeft automatisch recht op inschrijving om de exclusieve prijs te winnen.

Artikel 3: Periode van de Wedstrijd

De wedstrijd begint vanaf de eerste uitgevoerde transactie op de Yellowbrick Parking-app en eindigt op 1 januari 2024.

Artikel 4: Selectie van de Winnaar

De winnaar wordt willekeurig geselecteerd uit de in aanmerking komende deelnemers. Meerdere transacties vergroten de kans om te winnen.

Artikel 5: Communicatie en Bekendmaking van de Winnaar

De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht op het adres dat is geregistreerd in zijn/haar Yellowbrick-account. Hij/zij moet zich binnen 7 dagen na de kennisgeving melden. Bij gebrek aan reactie wordt een nieuwe trekking gehouden om een nieuwe winnaar te selecteren.

Artikel 6: Informatie over de Organisator

Yellowbrick S.A. Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap Handelsnaam: Yellowbrick S.A. Adres: Rue François Joseph Navez 78-86, 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0534.817.220

Artikel 7: Toegestane Deelnemers

De wedstrijd staat open voor elke meerderjarige persoon die in België woont en een privéaccount heeft op de Yellowbrick Parking-app, dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt.

Artikel 8: Te Winnen Prijs en Waarde

Yellowbrick S.A. behoudt zich het recht voor om de te winnen prijs te kiezen. Het aantal prijzen dat in het spel is, is 1 en wordt bepaald door de Organisator. De waarde van de prijs is niet bepaald.

Artikel 9: Communicatiemethode om de Winnaar op de Hoogte te Brengen

De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht op het adres dat is geregistreerd in zijn/haar Yellowbrick-account.

Artikel 10: Overhandiging van de Prijs

De prijs wordt per post verzonden naar het adres dat is opgegeven in het Yellowbrick-account van de winnaar.

Artikel 11: Terugbetaling van Deelnamekosten

Er is geen terugbetaling van deelnamekosten voorzien.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid en Bescherming van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de wedstrijd worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Yellowbrick. Deelnemers kunnen dit beleid raadplegen op de website van Yellowbrick. De gegevens worden alleen gebruikt voor de wedstrijd en worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de deelnemers.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers dit reglement volledig en zonder enig voorbehoud. De Organisator behoudt zich het recht voor om het reglement te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden.

Tot snel op Yellowbrick Parking!

✨ Het Yellowbrick Team ✨