Disclaimer

Disclaimer van Yellowbrick – Mei 2018
Datum laatste wijziging: 25 mei 2018

De inhoud van de website Yellowbrick  is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid, kan het voorkomen dat de informatie in deze applicatie verouderd is of onjuistheden bevat. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of ander in de Yellowbrick websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Yellowbrick (ook niet via een eigen netwerk). Yellowbrick N.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website, of de van haar providers verkregen informatie. Op deze internetsite  en in deze disclaimer is Belgisch  recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Belgische wetgeving.

Yellowbrick is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0534.817.220